Blog Archief 't Zand

Het buurtschap 't Zand, tot 1941 behorend tot de gemeente Koudekerke, waar het grondgebied van oudsher zich uitstrekte tot de oude stadspoorten van Middelburg. Na de aanleg van de bolwerken in 1598 reikte het grondgebied van Koudekerke tot de singels van de stad Middelburg. Op 20 augustus 1941 werd het buurtschap, onder Duits bestuur geannexeerd en bij de stad Middelburg gevoegd.

  • Home
    Home Hier kunnen alle blogberichten op de hele site gevonden worden.
Laatste berichten

Geplaatst door op in Buurtschap 't Zand

Op 25 januari 1853 kreeg de Middelburgse eigenaar van de stellingmolen ‘De Hoop’, Johannes Minderhout, vergunning om op het Zand, een ronde stenen stellingmolen te bouwen. De molen had een grondvlak van zo'n negen meter in diameter, muren van 65 cm dik, een totale inhoud van meer dan 1100 m3, een vlucht van 23,50 m en er kwamen vier koppel stenen en een pelsteen in. Op 2 november 1853 werd de molen in gebruik genomen.

Molen de Onderneming, Vogelstraat 34

Molen de Onderneming met op de achtergrond de Lange Jan. Het hier zichtbare smalle pad aan de linkerkant is de nu onherkenbaar veranderde Oude Koudekerkseweg. Tekst met dank aan Koudekerke.info

Toen op 2 augustus 1879 om drie uur 's morgens brand uitbrak in de molen, was Jan de Troye eigenaar. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De molen werd toen bewoond door eigenaar De Troye en diens gezin en door zijn broer uit Vlissingen. De burgemeester richtte een schrijven tot de officier van justitie te Middelburg. "De mingunstige reputatie der broeders de Troye zou wellicht een nader onderzoek vanwege justitie wettigen." De avond voorafgaande aan de brand, waarbij het inwendige van de molen geheel uitbrandde, werd er tot twaalf uur gemalen, "doch minder ten gevolge van groote drukte als wel overdag de handen vrij te hebben voor ander werk". Het inwendige van de molen was verzekerd voor ƒ 3000, maar de koopwaarde was minstens ƒ 6000. De kap was juist uitwendig geheel opnieuw geteerd, de galerij rondom geheel nagezien en gedeeltelijk vernieuwd en ook aan het uitwendige waren veel verbeteringen aangebracht. De molenaar had goed zijn brood maar minder ten gevolge van het vele maalwerk dan door het maken van wanmolens en ander molenwerk. De fam. De Troye (in het Walchers dialect uit te spreken als 'Dutroo') behoorde tot een belangrijk molenmakersgeslacht. Na de brand van 2 augustus 1879 liet eigenaar Jan de Troye de molen herbouwen/ inwendig geheel vernieuwen.

Molenaar Jan de Troye

Molenaar Jan de(n) Troye 1890

Op donderdag 3 juni 1880, 's middags om half drie, werd hij door notaris P. Loeff, in de herberg Pax Intrantibus, gelegen op het Zand, in het openbaar te koop aangeboden. Voor ƒ 4500 werd Johannes Pleyte, korenmolenaar te Middelburg de nieuwe eigenaar, waarbij Jan de Troye er een hypotheek van ƒ 1500 op liet staan. Reeds in 1908 werd de molen onttakeld en de romp ingekort (door N. en F. de Troye?). Er werd toen een motor in geplaatst, want de molen bleef wel als molenaarsbedrijf bestaan. De kap, wieken en gaande werk zijn gebruikt voor "De Koe" te Veere, die toen nieuw werd gebouwd als stenen stellingmolen ter vervanging van een afgebrande grondzeiler. Tot na de Tweede Wereldoorlog is er in de molen mechanisch gemalen.

Molen de Onderneming, verbouwd
In het begin van de zeventiger jaren is de romp verbouwd en tot woning ingericht door G.P. Jobse. 

...
©allemolens.nl / molendatabase.org